Välkommen till Högsand

Kurscentret Högsand har bäddplatser för 100 personer. Inkvarteringen är ordnad i småhus med egna kök. En del av husen är tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar.

På området finns en bollhall och ett allaktivitetshus med utrymmen för mångsidiga aktiviteter.

På Högsand ordnar vi anpassningskurser för familjer, semester- och lägerverksamhet och korttidsvård för barn och unga, främst med specialbehov.

Högsand erbjuder utrymmen till föreningar, skolor och företag för egen verksamhet;
t.ex. för kurser, läger, möten, rekreation.

 

 


 

Högsand ligger vid en vacker havsstrand
i Lappvik mellan Ekenäs och Hangö, omkring 120 km från Helsingfors och Åbo.

Kommer du med tåg eller buss skall du stiga av vid Lappvik. Från stationen 800 m och busshållplatsen 1,5 km till Högsand.